Now showing items 1-1 of 1

    • Ny EU-forordning om digitale signaturer 

      Andresen, Herbjørn (ABM-Media, 2014)
      EU har vedtatt en ny forordning, nr. 910/2014, om digitale signaturer. En grunn til at den nye forordningen bør være av særlig interesse for arkivarer, er artikkel 34 om langtidsbevaring av kvalifiserte elektroniske si ...