Now showing items 1-1 of 1

    • Aspekter ved forskning på stimulusklasser i og utenfor laboratoriet 

      Eilertsen, Jon Magnus; Arntzen, Erik (Norsk atferdsanalytisk forening, 2015)
      Atferdsanalysen har vært kritisert for manglende evne til å redegjøre for atferd som ikke synes å være under kontroll av direkte forsterkning. Forskning på stimulusekvivalens har vist at ekvivalensklasser kan fungere som ...