Now showing items 1-1 of 1

    • En eventstudie av flyulykkers påvirkning på selskapers markedsverdi 

      Markegård, Gunhild; Stordahl, Stine Hafstad (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2016)
      I denne oppgaven benytter vi eventstudie som metode for å undersøke hvordan flyulykker påvirker de involverte flyselskapenes unormale avkastning. Utvalget består av 98 hendelser. I likhet med tidligere forskning finner ...