Now showing items 1-1 of 1

    • Interaksjonelle tilnærminger i andrespråksforskninga 

      Opsahl, Toril; Aarsæther, Finn (Novus forlag, 2015)
      Dette bidraget til NOAs jubileumsnummer er en oversiktsartikkel om interaksjonelle tilnærminger i norsk andrespråksforskning. I artikkelen viser vi hvordan språklig samhandling har fått økt oppmerksomhet innafor feltet, ...