Now showing items 1-1 of 1

    • Prosjekt Ymer : grafikkprosessering på sky 

      Granstad, Linda; Begnum, Kyrre (Tapir Akademisk Forlag, 2010)
      Skyteknologi er en teknologi som tilbyr et spekter av nye tjenester som er lite utprøvd på mange felt. Et av disse områdene er bruk av sky i forbindelse med grafikkprosessering. Vil det være mulig å få en renderfarm til ...