Now showing items 1-1 of 1

    • Objectum 

      Hagelund, Vilde (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for produktdesign, 2019)
      Denne avhandlingen omhandler formutforskning og produktutvikling gjennom å kontinuerlig lage tredimensjonale objekter i bjørk. Prosjektet er gjennomført med auto-etnografisk og praksisledet forskning som metode. Gjennom ...