Now showing items 1-1 of 1

    • En nasjonal oversikt over fosterovervåkningsrutiner i Norge. En kvantitativ studie 

      Aanstad, Kristin Jerve (Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, 2017)
      Hensikt: Å kartlegge fosterovervåkningsrutinene ved alle fødeenheter i Norge. En oversikt over rutinene ville kunne gi grunnlag for å vurdere om rutinene er i tråd med retningslinjer, veiledere og nyere forskning. Pro ...