Now showing items 1-1 of 1

    • Sentrale variabler i forståelsen av spilleavhengighet 

      Revheim, Kari; Arntzen, Erik (Norsk atferdsanalytisk forening (NAFO), 2012)
      Spilleavhengighet er et sterkt voksende fenomen. Det gjør at behovet for å forstå forhold som påvirker spilleavhengighet er viktig. I denne artikkelen diskuteres det atferdsanalytiske perspektivet i forståelsen av ...