Now showing items 1-4 of 4

  • Formativ vurdering : et eksempel fra en sykepleierutdanning 

   Nordang, Gøril (Universitets- og høgskolerådet, 2010)
   I artikkelen gis det et eksempel på hvordan man kan anvende formativ vurdering i høyere utdanning. Hensikten med formativ vurdering er her å gi studenter tilbakemelding slik at det støtter den enkeltes læringsprosess. Dette ...
  • Hvordan opplever og utnytter lærere omvendt undervisning som støtte for læring i klasserommet? 

   Aas, Kristoffer Trygvesson (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2015)
   Denne masteroppgaven har fokus på omvendt undervisning som metode i klasseromssituasjonen, og hvordan lærere oppfatter denne undervisningspraksisen. Den overordnede problemstillingen og tittel på oppgaven er: Hvordan ...
  • Medstudentvurdering i matematikk og fysikk 

   Haugan, John; Lysebo, Marius (Universitetsforlaget, 2015)
   Høsten 2014 ble det gjort endringer i begynnerundervisningen i matematikk og fysikk ved ett av studieprogrammene ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Alle arbeidskravene ble fjernet, og medstudentvurdering ble innført. Målet ...
  • Underveis i Google Drive: Læreres opplevelse av en LMS som vurderingsverktøy 

   Nordberg, Nils Håkon; Sæbøe, Ingebjørg (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2015)
   Denne masteroppgaven har som mål å gi innsikt i læreres opplevelse av bruken av et digitalt vurderingsverktøy. Problemstillingen lyder: Hvordan opplever lærere å bruke Google Drive som vurderingsverktøy? Gjennom belysning ...