Now showing items 1-2 of 2

  • Funksjonshemmede, kroppsøving og tilpasset opplæring i skolen. 

   Eriksen, Tove Brita (Utdanningsforbundet, 2012)
   Tilpasset opplæring er et viktig opplærings- og utdanningsprinsipp (Opplæringsloven 2011, § 1-3, LK 06) i den grunnleggende utdanningen skolen gir, og som skal tilpasses den enkelte elevs evner og forutsetninger. I hvilken ...
  • Tannhelse og livskvalitet hos personer etter hjerneslag 

   Myhrer, Trude; Haugen, Hilde Kjærnet; Willumsen, Turid; Bergland, Turid (Norsk Sykepleierforbund, 2014)
   Bakgrunn: Mennesker som har erfart hjerneslag antas oppleve økte orale problemer som følge av lammelser i ansikt, munn, tunge, og redusert førlighet til å betjene spisebestikk og tannbørste. Det er mangelfullt med forskning ...