Now showing items 1-1 of 1

    • Norske husholdningers økonomiske tilpasning til finanskrisen 

      Nordeide, Knut (Høgskolen i Oslo. Avdeling for samfunnsfag, 2011)
      Hvordan tilpasser norske husholdninger seg økonomisk usikre tider? Jeg ønsker å få mer kunnskap om omfanget av forbruksreduksjoner, hvilke grupper som reduserer forbruket og hvilke forbruksområder som er mest og minst ...