Now showing items 1-2 of 2

  • "Kan du høre meg?" - Hvordan opplever flyktninger å snakke om flukt? 

   Sandvik, Ine Svendsen (OsloMet - storbyuniversitetet, 2018)
   Dette er en masteroppgave i psykisk helsearbeid som handler om flyktningers opplevelse av å snakke om sine erfaringer med flukt. Bakgrunnen for valg av tema er økning i flyktningestrømmen de siste årene. Det er ...
  • Tilknytning, relasjon og kulturell identitet 

   Hagfors, Anne Julie (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017)
   En pågående longitudinell studie ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress viser at barndomstraumer er mer avgjørende for voksne flyktningers psykiske helse og livskvalitet, enn senere traumer i forbindelse ...