Now showing items 1-3 of 3

  • E-læring og sosiale medier 

   Gulliksen, Marit (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2015)
   Hensikten med artiklene er å rette søkelyset på e-læring og hvilke muligheter som ligger i disse læringsplattformene. E-læring har blitt fremtidens verktøy ved kompetanseheving av ansatte både i privat og offentlig sektor. ...
  • E-læring som pedagogisk virkemiddel for innlæring av anatomi, fysiologi og biokjemi i sykepleierutdanningen 

   Meyer, Mona Elisabeth (Universitets- og høgskolerådet, 2014-02-21)
   Utgangspunktet for studien er at naturvitenskaplige fag, særlig anatomi, fysiologi og biokjemi (AFB), oppleves som vanskelig for sykepleierstudentene. Hensikten var å undersøke om læringsverktøyet e-læring, i form av ...
  • Kostnadseffektive studioopptak av forelesninger 

   Ormestad, Aslak (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2015)
   Studioproduksjon av forelesningsvideo ved Høgskolen i Oslo og Akershus har foregått siden 2012. Etterspørselen har tiltatt jevnlig, noe som har gjort tematikken rundt kostnadseffektivitet ved slike produksjoner mer aktuell ...