Now showing items 1-1 of 1

    • Poesi og lingvistiske kontraster: språklig oppmerksomhet i klasserommet 

      Tonne, Ingebjørg; Nordby, Aase; Seljevold, Kristine Erika; Simonsen, Marianne; Ufs, Silje (Novus forlag, 2011)
      I denne artikkelen analyserer vi et flerspråklig diktprosjekt ut fra mulighetene det gir for metaspråklige samtaler og dermed metaspråklig bevissthet hos elevene. Spørsmålet vi stiller er: Hvordan kan poesi benyttes ...