Now showing items 1-1 of 1

    • Samspill skaper Ny sjanse: erfaringer fra et kvalifiseringstiltak 

      Hansen, Helle Catherine; Ohls, Carolina (Fellesorganisasjonen FO, 2011)
      I denne artikkelen drøftes hvordan deltakeres medvirkning kommer til uttrykk i programmet Ny sjanse. Formålet med Ny sjanse er å kvalifisere innvandrere, som står utenfor arbeidsmarkedet og som er langtidsmottakere av ...