Now showing items 1-1 of 1

    • Lederstilers sammenheng med jobb tilfredshet og arbeidsmiljø 

      Bach, Hege Christine Jacobsen (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017)
      Denne kvalitative studien har til hensikt å undersøke hvilke virkninger lederstil har på arbeidsmiljø og jobbtilfredshet. Forsvaret, og andre organisasjoner, er avhengig av godt lederskap. Selv om det finnes mange studier ...