DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

 • Re-inkludering i arbeid av langtidsledige seniorer med høy kompetanse – erfaringer fra et pilotprosjekt i Bærum kommune 

  Salomon, Robert H.; Wangen, Grete; Frøyland, Kjetil (Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2020-06)
  For å bistå eldre langtidsledige med høy utdanning og høye kvalifikasjoner inngikk Nav Bærum avtale med Management Consulting-selskapet SEMCO International AS, som driver med bedriftsrådgivning, om å drifte et program for ...
 • Arbeidsplassen som læringsarena. Kartlegging: Oppfatninger av læringskultur blant Deltas medlemmer 

  Steen, Arild Henrik; Solberg, Anne Grethe (Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2020-05)
  Arbeid er livgivende og mange tilbringer mye tid på arbeidsplassen. På denne arenaen er vi kreative, produktive, utvikler oss og er sosiale. Samtidig er dagens arbeidsliv krevende. Den stadig raskere teknologiutviklingen ...
 • Hverdagsliv og familieliv i Norge i 2020 

  Pedersen, Eirin; Egeland, Cathrine (Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2020-03)
  I denne studien har vi undersøkt barnefamiliers hverdag, gjennom 15 semi-strukturerte intervjuer med barnefamilier i og i nærheten av Oslo. Vi finner at barnefamilienes hverdag er preget av krevende hverdagslogistikk, ...
 • Lønn og arbeidsforhold i norsk luftfart: En kartlegging 

  Underthun, Anders; Ingelsrud, Mari Holm (Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2019-12)
  Rapporten er en kartlegging av lønn og arbeidsforhold i norsk luftfart. Med norsk luftfart menes i denne sammenhengen yrkesgrupper som inngår i kommersiell passasjertrafikk, og inkluderer piloter, kabinansatte, flyteknikere, ...
 • Utprøvingen av Familie for første gang. Sluttrapport fra en fireårig følgeevaluering av «Nurse-family partnership» i Norge 

  Pedersen, Eirin; Gottschalk Ballo, Jannike; Nilsen, Wendy (Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2019-10)
  Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet har utført en fireårig følgeevaluering (2016-2019) av implementeringen av programmet «Nurse-Family Partnership» (NFP) i Norge. På norsk har programmet fått navnet «Familie for ...

View more